anshu saran

anshu saran

Director de Programas de Posgrado, Profesor de Marketing
Escuela de Negocios
Departamento de Negocios de Posgrado
Programa de mercadeo
Teléfono
Correo electrónico
Office
Sala MB 2230
Última actualización: 06 / 10 / 2021